Модулна шатра с максимални размери 10 м х 30 м

Модулна шатра с максимални размери 10 м х 30 м

Шатрa с размери 4 м х 4 м

Шатрa с размери 4 м х 4 м

Шатрa с размери 7 м х 5 м

Шатрa с размери 6м х 6м

Шатрa с размери 6м х 6м

Правоъгълна маса с покривка 180 х 80 х 80

Kоктейлни маси с бял или черен стреч